Col·locació de noves cobertes amb materials
actuals i homologats
Renovació de cobertes de naus industrials i edificis

GESTIÓ I ELIMINACIÓ
DE MATERIAL AMB
CONTINGUT D’AMIANT

  • Xemeneies
  • Cobertes
  • Teulades
  • Canonades
  • Dipòsits de fibrociment